Úklid a čištění

Prodloužíte životnost střešních materiálu pravidelným úklidem a čištěním. Jednoduše tím předejdete případným škodám na majetku jako je riziko vytopení objektu. Zajistíme vám profesionální čištění střech u průmyslových, komerčních i občanských staveb. Zbavíme plochu všech nečistot a nánosů, například od vody, bahna, náletové zeleně a dalších nečistot. Poradíme si také s chemickými nečistotami jako je spád z komínů a ropné znečištění.

Úklid a čištění střech a fasád

Věnujte pozornost střešním fasádám a plášťům po celou dobu - od kolaudace až po konec záruky. Právě po tuto dobu dochází k častému zanášení ploch náletovou zelení, drobným materiálem po pracujících firmách nebo ropným nebezpečným spádem. Tyto skutečnosti poškozují opláštění budovy a snižují významně jeho životnost. Při takto zanedbané péči vystavuje uživatel objekt i rizikům např.: vytopením objektu.

Specializace na střešní pláště

Náš tým odborných techniků se specializací na střešní pláště zajistí kompletní a odborný úklid ploché střechy od A do Z.

 • Zbavíme střechu od uvolněného posypu, náletové zeleně a drobného materiálu.
 • Zkontrolujeme průtočnost vpustí a vyčistíme vtoky do úrovně pod trapézový plech.
 • Nashromážděný odpad ekologicky zlikvidujeme.
 • Zhotovíme písemný protokol včetně fotodokumentace.

Cenová nabídka

Periodický úklid
Přesnou cenu pro periodický úklid vám upřesníme ihned po provedené pasportizaci.

Objektový úklid
Cena pro objekt je vždy specifikována a upravena ve smlouvě.
*Cena neobsahuje DPH, zdroje energií a kontejnery na odpad. Odstraňování zjištěných závad není součástí ceny za úklid.

Chemické čištění střechy

Vaše střešní plocha potřebuje důkladné odstranění nečistot? Naši technici na střešní pláště vám zajistí speciální chemické čištění.

Ze střechy odstraníme

 • ropné poškození či znečištění.
 • spád z komínů.
 • prostup z okolních podniků.

Jak často čistit střechu?

 • Doporučujeme periodické opakování minimálně 1x/rok a vždy také po zimním období.
 • Ideální kombinace je čištění společně s pasportizací objektu.

Veškerý nashromážděný odpad samozřejmě ekologicky zlikvidujeme. Provedeme písemný protokol s celkovými výsledky včetně fotodokumentace a cenové kalkulace.

Cenová nabídka pro chemickou očistu střechy

Přesná cena pro chemické čištění vám bude upřesněna ihned po provedené pasportizaci.

Proč úklid a čištění střechy od nás?

 • Nalezená poškození pláště dokážeme ihned odborně opravit, a to včetně předpokládané výše ceny. 
 • Souběžně s úklidem vyhledáváme pravé příčiny a zdroje zatékání střechy či poruch.
 • O každé aplikaci služeb vedeme podrobnou administraci objektu.
 • Maximální úspora času.
 • Nadstandardní přístup v řešení vašich požadavků.
 • 48hodinový havarijní servis s výjezdem 2 pracovníků na místo určení po celé ČR a SK.
 • Online průběh služby.

Potřebujete opravit pasportizaci nebo urgentní servis střechy?
Obraťte se na nás

Ukázky naší práce

Proč spolupracovat s námi

Kontaktní formulář