Pasportizace střech

Bez zpracování pasportu budovy neboli projektové dokumentace se žádná střecha průmyslové, komerční i občanské budovy neobejde. Pasportizace střechy zachycuje skutečný stav budovy, který následně pomáhá při opravách, odvodnění či zajištění urgentního servisu.

 

Každý vlastník nemovitosti má povinnost (zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) vlastnit tyto podklady. A pro ověření musí prokázat, že budova má řádné stavební povolení a následnou kolaudaci. Naši zkušení technici vám s pasportizací střechy rádi pomohou. Máme dlouholeté zkušenosti s odbornou dokumentací a orientujeme se ve spletité administrativě.

Jak postupujeme při pasportizaci budovy

1. fáze: Kontrola, monitoring, test

Naši techničtí specialisté na střešní pláště vyhledají závady na objektu. Zaměří se na každou oblast zvlášť: střecha, světlíky, doplňky na střeše.: VZT jednotky, hromosvody, loga společností apod. 
Technici vizuálně vyhledají jednotlivé vady v materiálech, nedostatky provedených prací a poruchy, které způsobují problémy, například zatékání do objektu
Sepíší písemný protokol s celkovými výsledky (audit) včetně fotodokumentace a videodokumentace nalezených závad. A sestaví předpokládaný plán investic včetně cenových kalkulací. 

2. fáze: Příprava kontrolovaných ploch

Ve fázi dvě nastupují techničtí specialisté pro kontrolu střech. Výsledky této kontroly jsou pak nezávislé porovnány a zaneseny do průběžného protokolu. Kromě této kontroly technici provádějí také přípravu kontrolované plochy pro první fázi. Například vyčištěním plochy a usazenin nečistot, které brání provedení přesných kontrol. Díky tomu je navíc plochá střecha zbavena nepříjemných nánosů větrem či deštěm, které si jinak klient zajišťuje sám.        
Součástí této přípravy je také důkladná kontrola průtočností střešních vtoků do úrovně TR trapézového plechu. V případě nutnosti vtoky ihned uvolníme a ekologicky zlikvidujeme. 
Tato služba je propojená s administrací objektů a střech.

Pravidelné kontroly budovy

Periodické opakování pasportizace budovy doporučujeme provádět minimálně 1x ročně. Především pak kontroly střešní konstrukce před nadcházející zimou nebo po živelných pohromách. Náš specializovaný technik provede vizuální kontrolu a monitoring objektu pomocí dronů. Přesné výsledky naleznete v samostatném protokolu. 
Tato služba je propojená s administrací objektů a střech.

Záruka a reklamace

Věnujte pozornost střešním fasádám a plášťům po celou dobu - od kolaudace až po konec záruky.

Pokud se vám něco nezdá, domluvíme vám přítomnost odborníka, který závady rozpozná. V tuto dobu totiž dochází k největšímu výskytu závad v použitých materiálech nebo u provedených prací. 
Na takto odhalené závady v průběhu záruční doby se vztahuje plná reklamace a vady jsou tedy bezplatně opraveny na náklady dodavatele.

Po uplynutí záruční doby

Odstraňování vad po záruční době je výrazně nákladnější nebo bez zjevného efektu. Nalezené poruchy doporučujeme ihned odborně opravit a stanovíme vám předpokládanou výši ceny. U každé aplikace služby vedeme podrobnou administraci reklamací o zjištěných vadách. Tato evidence pak následně slouží ke snadnějšímu vyhledávání pravých příčin a zdrojů zatékání. 

Proč pasportizovat střechu?

 • Maximální výkony stavby s vysokou délkou životnosti.
 • Vysoké úspory investic pro rozvoj vaši výroby bez omezení vadou prostředí.
 • Nadstandardní přístup pro řešení požadavků budovy.
 • Informace o škodách na objektu (střeše) z titulů užívání.
 • Pomoc při určení a vyřešení škod na vašem objektu.
 • Zjistíte, jak vypadá vaše investice po roce užívání.

Co tím získáte?

 • Informace o skutečném stavu objektu a potřebný audit.
 • Využijete vyspělé a moderní technologie (drony, kamery).
 • Odhalíte i skryté závady stavby.
 • Najdete vady v materiálech a nedostatky provedených pracích.
 • On-line účast znalců v oborech a specialistů v průběhu provádění pasportizací.
 • Výsledky kontrol se vzájemně porovnají a zanesou do vývojových protokolů - kontrol.
 • Sestavíme vám plán investic pro tříleté opravy.
 • Specialista kontroluje stavbu po působení cizích firem a po působení uživatele stavby.
 • S pasportizačním týmem se vám vyplatí záruční lhůty.

Průběh služby k dispozici ON-LINE na internetu!

Proč zvolit pasportizaci objektu od nás?

 • 100% výkon stavebního celku s dosažením vysoké délky životnosti.
 • Maximální úspora času.
 • Nadstandardní přístup v řešení vašich požadavků.
 • 48hodinový havarijní servis s výjezdem 2 pracovníků na místo určení po celé ČR a SK.
 • On-line průběh služby.

Potřebujete opravit nebo úklid a čištění střechy? Obraťte se na nás

Ukázky naší práce

Proč spolupracovat s námi

Kontaktní formulář