Administrace objektu a střech

Škody na majetku občas vznikají, tomu se neubrání nikdo z nás. Obáváte se ale toho, že neodhalíte včas její příčinu? Je možné, že škodu na majetku způsobuje třetí strana nebo i osoba, která budovu užívá. 
Zbavte se zbytečných starostí a vysokých nákladů a předejte administraci objektu do našich rukou.

Proč mít administraci objektu?

 • 100% ochrana vašeho majetku před poškozováním a sledováním viníka 
 • služba výrazně prodlužuje životnost střešního pláště 
 • získáte profesionální poradenství od odborníků na střechy
 • online přístup ke všem informacím a fotografiím i s komentáři

Jak služba funguje

24 hodin denně jsou dohodnuté oblasti nemovitosti sledovány za pomoci oboustranné komunikace dispečera a správce či uživatele objektu. V intervalech jednoho měsíce si obě strany porovnají informace o monitorování, které se musí shodovat.

Před spuštěním této služby administrátor vždy proškolí všechny účastníky o správném pohybu na střešním plášti (BOZP). Dle poznatků z praxe vás administrátor informuje o účinné prevenci před různými škodami na majetku.
Dispečer hlídá (pomocí kamer) oblasti náchylné ke škodám, například zatížení konstrukcí střech nadnormativním sněhem.

Administrace objektu v praxi

Administrátor převezme váš objekt pomocí písemného protokolu a to včetně seznamu firem, které se jakkoliv pohybují na stavbě. 
Následně tyto osoby řádně proškolí a vysvětlí jim za jakých podmínek se mají po střeše (objektu) pohybovat. 
Ostatním neproškoleným subjektům bude vstup na střešní plášť zamezen. Odborný administrátor také ověří materiál nebo stavební chemii, která může nezvratně poškodit majetek klienta (hydroizolaci střechy).

Administrátor objektu a střech

 • vede evidenci pohybu a činností všech osob na střešní konstrukci   
 • zaznamenává servis na střeše: světla, vzduchotechnika, kontrola střešního pláště 
 • řídí a kontroluje jednotlivé profese v průběhu jejich práce 
 • získané informace a fotodokumentaci vede přes online klientský portál ADMIN

Administrací získáte

 • dispečink 24 hodin k řízení havarijních situací
 • emergency servis s výjezdem do 48 hodin v ČR a SK
 • eliminace škod a poškození majetku - řízení pohybu cizích firem po střešním plášti
 • online proškolení firem o pohybu na střešním plášti
 • lokalizace pohybu cizích firem a činnosti nájemníka
 • archivace zavedená do systému online ADMIN 

Chci mít nemovitost pod kontrolou

Ukázky naší práce

Proč spolupracovat s námi

Kontaktní formulář